Detailhandelsudvikling

Mål

Byrådet:

Redegørelse

Odder Kommune har sin styrke i et godt handelsliv med varierede tilbud og kvalitet i bylivet. Man behøver ikke tage til Århus, Horsens eller Skanderborg for at handle.

Byrådet vil fortsat arbejde for at udbygge de gode rammer og udviklingsmuligheder for kommunens detailhandel. Det er Byrådets ønske, at Odder by skal styrkes som handelsby for at modvirke, at daglig- og udvalgsvarehandelen flyttes til nabobyerne Horsens, Skanderborg og Århus.

Renoveringen af Polititorvet er færdiggjort i 2013. I forlængelse heraf vil Byrådet arbejde videre med midtbyplanens realisering til fordel for handel og byliv. Derudover vil Byrådet arbejde for at synliggøre midtbyen ved at etablere en sammenhæng mellem stationsområdet og midtbyen.

Det er også Byrådets ønske, at kommunens borgere skal kunne foretage daglige indkøb så tæt på boligen som muligt. Således er der i forbindelse med boligudbygningen i den vestlige del af Odder by givet mulighed for at etablere mindre, lokale detailhandelsforretninger. For at give cyklister og fodgængere bedre muligheder for at komme til og fra bycentrene og butikker til lokal forsyning vil de lokale stier løbende blive udbygget.

Afgrænsede byer i landzone

I de afgrænsede byer i landzone (Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Nølev, Neder Randlev, Over Randlev, Oldrup, Torrild, Rude og Tunø by) og i sommerhusområderne vil der fortsat være mulighed for at etablere enkeltstående butikker til lokal forsyning. Det kan være gårdbutikker og specialbutikker, der kan være med til at sikre liv og udvikling på landet.

De fem lokalcentre

Byrådet arbejder for at støtte detailhandlen i de fem lokalcentre Saksild, Hov, Ørting, Hundslund og Gylling ved fortsat at sikre, at der er udlagt arealer til nye boligområder i byerne.