Byområder

Her finder du dels Byrådets mål for byernes udvikling, dels Byrådets ønsker for erhvervslivet og detailhandlen. Du finder også Byrådets mål for bosætningen i det åbne land og holdning til såvel privatbilismen som den kollektive trafik. Endelig finder du Byrådets bud på at forebygge miljøkonflikter.

Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.

Læs mere