Fritid og kultur

Mål

Byrådet:

Redegørelse

Byrådet vedtog i 2009 en ”Fritids- og kulturpolitik”. I 2011 blev politikken evalueret i forbindelse med den årlige fritids- og kulturkonference, hvor et bredt udsnit af forenings- og kulturliv deltog.

Fritids- og kulturlivet er stort set organiseret gennem private organisationer og foreninger. Den kommunale inddragelse sker i det væsentligste ved direkte økonomisk støtte og ved at stille kommunale lokaliteter og anlæg til rådighed. Folkeoplysningsområdet administreres af Odder Bibliotek, der beregner og fordeler midler til kommunens foreninger samt administrerer de mellemkommunale betalinger i forbindelse med aftenskoledeltagelse i andre kommuner.

Tilbuddene er først og fremmest for kommunens borgere, men en del fritidstilbud har også turist- og beskæftigelsesmæssig effekt.

Et af omdrejningspunkterne for fritids- og kulturindsatsen er ”Folkeoplysningsudvalget” (FOU), der blev nedsat i foråret 2012. Udvalget er sammensat af 2 politikere samt 2 medlemmer fra de fire råd: Kulturråd, Idrætsråd, Aftenskoleråd og Råd for de Uniformerede Korps. Odder Bibliotek er sekretariat for udvalget. FOU fordeler midler til kulturelle aktiviteter. FOU er desuden høringsberettiget i alle spørgsmål vedr. økonomi, principper for tildeling af midler, Odderordningen samt Folkeoplysningsstrategien.

Ud over ovenstående er mulighederne for at dyrke sprog, kultur, musik og bevægelse på alle niveauer mange.

Odder Kommune har et rigt foreningsliv. Der er sportshaller i Odder, Hov, Hundslund og Ørting. Der findes ca. 40 sportsforeninger, der dækker alle gængse sportsgrene, hvoraf mange udnytter kommunens placering med 42 km kystlinje. F.eks. bådelaug, kajakklub, jolleklub, roklub og dykkerklub.

Der findes spejderorganisationer i Odder, Ørting og Hundslund, ligesom det frivillige foreningsliv rummer en bred vifte af andre aktiviteter fra brevdueforeninger til amatørteater.

I forhold til voksenundervisningen er alle de landsdækkende forbund repræsenteret (AOF, FOF, LOF). Der findes et bredt udvalg af kor, orkestre og handicapidræt. Kommunen har også en aktiv musikskole, som er placeret i Spektrum Odder. Placeringen af sport og musikskole samme sted har givet positive resultater i form af en gensidig nysgerrighed.

Odder Teater arrangerer hvert år min. 3 professionelle teaterforestillinger i Spektrum. Disse opføres af landskendte skuespillere. Forestillingerne opføres på en mobil scene, og der er gode forhold for publikum.

Biffen i Odder drives af ca. 120 frivillige. I 2010 blev den digital. Der spilles 20 – 25 premierefilm pr. år.

Odder Bibliotek stiller såvel fysiske som digitale materialer til rådighed for kommunens borgere. Mange borgere fra omegnskommunerne benytter ligeledes bibliotekets tilbud. Der arrangeres aktiviteter for både børn og voksne: teaterforestillinger, forfatteraftener, intro til nye bøger. Biblioteket arrangerer desuden intro til de digitale medier, borger.dk, internet mv. Der samarbejdes bredt med institutioner, gymnasium og de øvrige 5 kommuner i Kulturring Østjylland.

Det nye VitaPark Odder skal også rumme et bredt udbud af kulturtilbud. Byrådet lægger således vægt på at anvende VitaPark Odder til en række kulturelle formål og derved skabe rum og rammer for kulturel udfoldelse for alle.

Endelig er kommunen beriget med en afdeling af Moesgård Museum. Odder Museum, blev i 2011 fusioneret med Moesgård Museum. Museet i Odder er et lokalt kulturhistorisk museum for Odder området. Her kan opleves permanente udstillinger om mølleri, trædrejeri, kulturhistorie og jagt. Desuden er der jævnligt særudstillinger, ligesom der udbydes diverse naturvejledningsture.