Børn og unge

Mål

Byrådet:

Redegørelse

I 2009 har Byrådet vedtaget en "Politik for Børn og unge", som fastsætter værdier, mål og indsatser for indholdet af kommunale tilbud til børn og unge i alderen 0 - 18 år.

Skolestruktur

Odder Kommune har en skolestruktur med fire kommunale skoler i oplandet og tre kommunale skoler i Odder by.

Skolerne rummede 2.150 børn fra børnehaveklasse (0. klasse) til og med 10. klasse i skoleåret 2011/12. I oplandet er der skole i hvert af lokalcentrene Saksild, Hov, Gylling og Hundslund. Oplandsskolerne rummer elever fra 0. til og med 6. klasse og har som hovedregel et spor pr. klassetrin.

Vestermarkskolen, som blev bygget i 2001, er beliggende i den vestlige del af Odder by og modtager elever fra 0. til og med 6. klasse. Skolen er udvidet, således at den fremover kan rumme tre spor på 0. til 6. klassetrin.

Kommunen har to skoler med overbygning: Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole. De ligger begge i Odder by. Eleverne fra oplandsskolerne og Vestermarkskolen flytter hertil, når de skal modtage undervisning på 7. til 9. klassetrin. Disse to skoler har hver to spor fra 0. til 6. klasse, samt ca. fem spor fra 7. til 9. klasse.

Ungdomsskolen rummer kommunens 10. klassecenter, som blev oprettet fra og med skoleåret 2005/06.

Tunø Skole blev fra og med skoleåret 2007/08 lagt ind under ledelsen for Hov Skole, hvorefter der er fælles skoledistrikt og skolebestyrelse, men Tunø Skole benyttes fortsat som undervisningssted, når der er behov for det.

Alle skoler har en skolefritidsordning, hvor der modtages børn fra 0. til 3. klasse. Desuden har tre af oplandsskolerne en juniorklub, hvor elever fra 4. klasse kan komme om eftermiddagen. I Odder by er der et klubtilbud på Egholmgård.

Ud over de kommunale skoletilbud findes desuden 4 private skoler i Odder by: Odder Lille Friskole (0. - 9. klasse), Rathlouskolen (0. – 10. klasse), Magrethelyst friskole (0.- 6. klasse) og Randlevskolen.

Der er mulighed for at tage en gymnasial eller videregående uddannelse på henholdsvis Odder Gymnasium og Handelsfagskolen i Odder by.

Daginstitutioner

Kommunen har 12 daginstitutioner. Heraf er to aldersintegrerede eller har vuggestueafdeling, således at de også kan modtage børn i alderen 0 - 3 år. Dertil kommer dagplejen med ca. 82 dagplejere.

Kapaciteten i de eksisterende daginstitutioner og dagplejen er løbende blevet indskrænket, som følge af faldende børnetal. Dette er senest sket med opsigelsen af driftsoverenskomsten med den selvejende institution Parkvejens Børnehave.

De resterende selvejende daginstitutioner er overgået til kommunale institutioner. Gylling Børnehus er gået sammen med Gylling Skole i en landsbyordning.