Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 S 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 9 S 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Tunø 
Max. bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn. 
Bebyggelsens omfang og udformning Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus.
Eksisterende sommerhusbebyggelse med udnyttet tagetage og en bygningshøjde på op til 6,5 m over terræn kan erstattes af lignende bebyggelse.
Facadehøjde til underkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.