Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 9 HA 1 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Tunø 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlæges til havneformål og bebyggelse, der tjener til havnens funktion og drift samt erhverv. 
Bebyggelsens omfang og udformning Tagflader udføres med ensidig taghældning eller symmetrisk saddeltag, som på eksisterende bygninger.
Til udvendige bygningssider samt tagflader anvendes materialer i harmoni med den eksisterende bebyggelse i området. 

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.