Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 BL 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 9 BL 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Tunø 
Max. bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt til rekreative og uddannelsesmæssige formål såsom lejrskole, feriekoloni, vandrerhjem, efterskole, mindre kursuscenter og lignende.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.
Udnyttelse af rammen kræver dispensation fra Tunø-fredningen. 
Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. 

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.