Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 BL 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 9 BL 1 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Tunø 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til blandet boligbebyggelse, offentlige formål og erhverv (landbrug, gartneri, butikker, liberale erhverv, hotel/kro/restaurant, mindre håndværks- og produktionsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, eller som kan indpasses i området uden genevirkninger). 
Bebyggelsens omfang og udformning Kirkens omgivelser skal friholdes for yderligere bebyggelse - bortset fra sådanne mindre huse som kapel, redskabshus og lignende, der tjener til kirkens og kirkegårdens funktion.
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 
Opholds- og friarealer Udsigten til kirken skal bevares bedst muligt. 
Zonenotat Der er tinglyst kirkefredning for en del af arealet.
Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.