8 V 4 Kommuneplan 2013-2025

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Specifik anvendelse
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Hundslund

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til vindmøller.
Områderne mellem vindmøllerne skal forsat kunne anvendes til jordbrugsformål og retableres, hvis vindmøllerne ikke længere bruges. I den forbindelse skal alle fundamenter fjernes til mindst 1 m under terræn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Inden for området kan der etableres vindmøller med en maks. højde på 100 m.

Miljøforhold
Der kan ikke etableres boliger inden for 4 gange vindmøllens højde.

Infrastruktur
Der kan i området etableres de nødvendige veje med henblik på at sikre adgangen til vindmøllerne i forbindelse med service og vedligeholdelse. Elledninger mellem de enkelte vindmøller og transformere skal udføres som jordkabler. Forbindelsen til elnettet skal ligeledes udføres som jordkabler.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31