8 OF 3 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Hundslund

Max. bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætshal, børneinstitution, vandrehjem, lejrskole, cafeteria, sportsplads og lignende formål, som efter byrådets skøn kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift.
Idrætshaller m.m. kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m over terræn.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31