8 OF 1 Kommuneplan 2009-2021 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Hundslund

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirke, kirkegård og præstegård m.m.).

Områdets anvendelse
Inden for området må der ikke opføres bebyggelse ud over de til kirke og kirkegård hørende mindre huse, såsom kapel, materielhus, toiletter og lignende samt præstegård.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er bebyggelsen til præstegård, som ikke må opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn.

Zonenotat
Der er tinglyst kirkefredning for en del af arealet.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31