Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

8 OF 1 Kommuneplan 2009-2021 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 8 OF 1 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Område til offentlige formål 
Specifik anvendelse Kirke og kirkegård 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Hundslund 
Max. bygningshøjde 5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirke, kirkegård og præstegård m.m.). 
Områdets anvendelse Inden for området må der ikke opføres bebyggelse ud over de til kirke og kirkegård hørende mindre huse, såsom kapel, materielhus, toiletter og lignende samt præstegård. 
Bebyggelsens omfang og udformning Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er bebyggelsen til præstegård, som ikke må opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn. 
Zonenotat Der er tinglyst kirkefredning for en del af arealet. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.