Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

6 B 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 6 B 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Gylling 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav (med åben-lav som den fremherskende bebyggelsesform), tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, beskyttede boliger og lignende offentlige formål, herunder vandværk.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn. 
Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsesprocenten for åben-lav må ikke overstige 30. 
Zonenotat Rammeområdet er beliggende i byzone bortset fra det område der ikke er omfattet af lokalplan 6006 og 6001. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.