5 OF 5 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (skole, højskole, institutioner for børn og ældre o. lign.), samt enkelte boliger til forstander, bestyrer eller andre med lignende tilknytning til de nævnte funktioner.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der kan tillades en bygningshøjde på op til 11 m for en enkelt bygning, når det er nødvendigt for bygningens funktion.

Zonenotat
Rammeområdet er beliggende i landzone bortset fra område omfattet af lokalplan 5010 (Hou Maritime Efterskole).

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31