Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 OF 4 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 5 OF 4 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Hov 
Max. bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (hotel, højskole, rekreationshjem, feriekoloni og lignende), som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i et fritidsområde, samt enkelte boliger til forstander, bestyrer og lignende i tilknytning til de nævnte funktioner. 
Bebyggelsens omfang og udformning Til udvendige bygningssider samt tagflader skal anvendes materialer og farver som efter Byrådets mening ikke virker skæmmende. 
Notater Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.