Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 OF 3 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 5 OF 3 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Hov 
Max. bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, som skole, efterskole, højskole, søsport, kursuscenter og lignende.
Der kan etableres tilhørende faciliteter som idrætsanlæg, hal, opholdsarealer m.m.
Herudover kan der opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser. 
Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelse øst for Villavej skal opføres i én etage og med en bygningshøjde på maks. 5 m over det omgivende terræn.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift.
Idrætshaller m.m. kan opføres med en bygningshøjde på op til 20 m over terræn. 
Notater Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.