Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. antal etager
1 etage

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til havneformål, som havneplads, kajareal, parkering, opmarcharealer, adgang, ophold og lignende.
I området kan opføres mindre bygninger til betjening af havnen, som billetkontor, venterum, mandskabsrum, toiletter, kiosk og lignende.
Der er udarbejdet en rapport med en vurdering af færgehavnens virkninger på miljøet - VVM.

Bebyggelsens omfang og udformning
Den samlede bebyggelse inden for området må højest udgøre 1000 m².
Bebyggelsen opføres med mindste sokkelkote iht. Kystdirektoratets anbefalinger.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.