Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 F 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Campingplads

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Hov

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Der må inden for området kun opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet- og vaskerum, kiosk, samlingsrum og lignende), samt en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen.
Der kan desuden opføres et vandland med udendørs poolområde i tilknytning til eksisterende bebyggelse, samt et antal campinghytter på højst 25 m2 hver.
Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen skal etableres levende hegn af samme karakter som egnens markhegn.

Områdets anvendelse
Strandbeskyttelseslinjen berører dele af rammeområdet. Generelt forudsætter en ændret anvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, der administreres af staten.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelse må opføres med maksimalt én etage og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 m over det omgivende terræn. Vandland må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m over det omgivende terræn.

Zonenotat
Rammeområdet er og skal forblive i landzone bortset fra den del af lokalplan 5017 der er sommerhusområde.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.