Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 E 7 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 5 E 7 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Erhvervsområde 
Specifik anvendelse Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 7. september 2015 
Dato for ikraftrædelse 16. september 2015 
Plandistrikt Hov 
Max. bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Område under et 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til erhverv med formål som opstalling af både, opbevaring af bådstativer, oplagsplads for havnevedligeholdelse og drift, samt parkering.
Bebyggelsesprocenten er 50 for rammeområdet under ét.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som beplantningsbælter eller levende hegn af karakter som egnens markhegn. 
Bebyggelsens omfang og udformning Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.
Bebyggelse, beplantning og anlæg udformes, så området fremstår som en værdig grænse mod det åbne land. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.