Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 C 4 Kommuneplan 2013-2025

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
10%

Max. bebygget grundareal i %
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Hele området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og butiksformål udstykket efter sokkelgrundsprincippet. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsens omfang og udformning
Visuel kontakt til vandet skal opretholdes. Byggelinjer skal fastlægges i forhold til molekanterne for at fastholde offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder. Den maksimale butiks-størrelse er 200 m².

Opholds- og friarealer
Havnepladsen skal fortsat være en offentlig plads, som formidler overgangen mellem byen og vandet og kan anvendes til havnefest og lignende.

Infrastruktur
Det nuværende areal til transport og søsætning af både på Honnørkajen skal friholdes.

Notater
Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.