Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 C 3 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 5 C 3 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Hov 
Max. bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Hele området ligger inden for centerområdet i Hov.
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter, hoteller, mindre værksteder, lager, liberale erhverv, offentlige formål og boliger.
Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.
Eksisterende torve og stier skal bevares, dog således at nye pladsdannelser kan etableres, hvor det forbedrer bybilledet og centrets funktion.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 
Bebyggelsens omfang og udformning Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel". 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.