Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 BE 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
39%

Bebyggelsesprocent af
Område under et

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
20 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Dele af området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til boliger, erhverv og butiksformål udstykket efter sokkelgrundsprincippet. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

Inden for området skal sikres areal til bådoplag om vinteren.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der kan opføres ny bebyggelse i henholdsvis 2, 3 og 4 etager.

Variationen i bebyggelsens højde skabes ved, at:
Bygninger i 2 etager kan opføres med en facadehøjde på op til 6 m og en kiphøjde på op til 12 m over et fastast niveauplan
Bygninger i 3 etager kan opføres med en facadehøjde på op til 9 m og en kiphøjde på op til 15 m over et fastast niveauplan
En enkelt bygning i 4 etager kan opføres med en facadehøjde på op til 14 m og en kiphøjde på op til 20 m over et fastast niveauplan

Niveauplan kan være eksisterende terræn eller et hævet plateau i op til 0,8 m over eksisterende terræn.

Bebyggelse skal opføres inden for de vejledende byggefelter, idet bebyggelsen mod havnepladsen og havnebassinet tillige skal placeres med facaden i facadebyggelinje, som beskrevet under principperne i planen i "Helhedsplan for Hov Havn", juni 2014.

Visuel kontakt til vandet opretholdes.

Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvises til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri
og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Opholds- og friarealer
Der skal friholdes et areal langs vestkajen på minimum 6,0 m til promenade for at sikre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.