4 S 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 4 S 1 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Boulstrup 
Max. bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål.
Ingen grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 800 m².
Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn. 
Bebyggelsens omfang og udformning Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus.
Eksisterende sommerhusbebyggelse med udnyttet tagetage og en bygningshøjde på op til 6,5 m over terræn kan erstattes af lignende bebyggelse.
Facadehøjde til underkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan. 
Notater De 3 ældste sommerhuse på Lyngen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31