Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 E 3 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 4 E 3 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Boulstrup 
Max. bebygget grundareal i % 50% 
Max. bygningshøjde 17 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed, og at der kun undtagelsesvis indrettes eller opføres boliger i området.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn. Undtaget herfra er dog strækningen langs Houvej. 
Bebyggelsens omfang og udformning Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 
Zonenotat Området der ikke er omfattet af lokalplan 4001 er landzone. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.