Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 BL 10 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 4 BL 10 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Neder-Randlev 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål (butikker til områdets egen forsyning, entreprenørrvirksomhed og lignende samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger), offentlige formål og boligbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må ikke overstige 30.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.
Den del af rammeområdet, der ligger i nitratfølsomt område (NFI), må kun bebygges, forudsat der etableres tekniske tiltag, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.