Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 B 2 Kommuneplan 2013-2025

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Boulstrup

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Arealets anvendelse fastlægges til boligparceller til helårsbeboelse.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der kan indrettes maksimalt 2 boligparceller med en maksimal størrelse hver på 3500 m².
Bebyggelse på ejendommene skal placeres i facadelinje fastlagt i forhold til den øvrige bebyggelse i området.
Formålet er at opnå en helhed i gadeforløb og understøtte karakteren af fortættet landsbymiljø.

Infrastruktur
Vejadgang til grundene skal ske fra Eriksmindevej.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.