3 S 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål.
Ingen grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 800 m².
Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus.
Eksisterende sommerhusbebyggelse med udnyttet tagetage og en bygningshøjde på op til 6,5 m over terræn kan erstattes af lignende bebyggelse.
Facadehøjde til underkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31