Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 BL 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 3 BL 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Saksild 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i % 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål (butikker, liberale erhverv, hotel/kro restaurant, eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger), offentlige formål og boligbebyggelse.
I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater. 
Bebyggelsens omfang og udformning Ved en ejendoms anvendelse til hotel/kro/restaurant tillades en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 40.
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med den omliggende bebyggelse, herunder ved valg af farver og materialer. 
Notater Området er berørt af 100 m beskyttelseslinje for fortidsmindet "Meden Kirkeruin".
Norsminde Havn er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.