Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 VEJ 6 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 VEJ 6 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Tekniske anlæg 
Specifik anvendelse Trafikanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Infrastruktur Vejarealet udlægges i en bredde af mindst 20 m. Vejene skal ved deres placering anlægges under hensyn til det omgivende terræn. 

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.