Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 VEJ 2 Kommuneplan 2013-20251 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 VEJ 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Tekniske anlæg 
Specifik anvendelse Trafikanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Bebyggelsens omfang og udformning Hvor vejen krydser grønne kiler, skal der etableres overgange, der prioriterer bløde trafikanter højest. 
Opholds- og friarealer Arealerne fastlægges til vejformål med tilhørende fortove og rabatter. 
Infrastruktur Vejarealet udlægges i en bredde af mindst 10 m. Vejene skal ved deres placering anlægges under hensyn til det omgivende terræn. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.