Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 V 2 Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplanrammens nummer 1 V 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Tekniske anlæg 
Specifik anvendelse Vindmølleanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 25. januar 2016 
Dato for ikraftrædelse 17. februar 2016 
Plandistrikt Odder 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til vind-møller. Områderne mellem vindmøller skal fortsat kunne anvendes til jordbrugsformål. De arealer vindmøllerne opstilles på skal retableres, hvis vindmøllerne ikke længere bruges. I den forbindelse skal alle fundamenter fjernes til mindst 1 m under terræn 
Bebyggelsens omfang og udformning Inden for området kan der etableres vind-møller med en maks. højde på 100 m. 
Miljøforhold Der må ikke etableres boliger inden for 4 gange vindmøllens højde.
Der udlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne som vist på kort:
Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og an-læg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhver-vene, ikke etableres ny beboelse.
Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og an-læg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhver-vene og beboelse ikke etableres 
Infrastruktur Der kan i området etableres de nødvendige veje med henblik på at sikre adgangen til vindmøllerne i forbindelse med service og vedligeholdelse. El ledninger mellem de enkelte vindmøller og transformere skal udføres som jordkabler. Forbindelsen til elnettet skal ligeledes udføres som jord-kabler. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.