Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 4 Kommuneplan 2013-20251 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Kolonihaver

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bygningshøjde
4 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til kolonihaver, afskærmningsbælter og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
På hver enkelt kolonihaveparcel må højst opføres bebyggelse med en samlet størrelse på 40 m². Den enkelte havelod må ikke gives en størrelse, der overstiger 500 m² incl. veje og fællesanlæg.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.