Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 3 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 RE 3 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 17. august 2015 
Dato for ikraftrædelse 26. august 2015 
Plandistrikt Odder 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentlige rekreative formål.
Inden for området må ikke opføres bebyggelse bortset fra småbygninger.
Småbygninger er: læskure, legehuse og lignende.
Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.