Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 10 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 RE 10 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentligt rekreativt naturområde. Der er tale om et mindre skovområde.
Inden for området må ikke opføres anlæg og bebyggelse, bortset fra enkelte småbygninger.
Småbygninger er: fugletårne, sheltere, gangbroer, stier og lignende.
Området skal indrettes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier. 

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.