Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 OF 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætsanlæg, park, institutioner, diverse foreninger, tekniske anlæg og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller, samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift.
Idrætshaller kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m.

Zonenotat
Landzonearealerne nord for Bisgårdsvej skal overføres til byzone ved lokalplan.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.