Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 OF 2 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 OF 2 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Rekreativt område 
Specifik anvendelse Idrætsanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Max. bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætsanlæg, park, institutioner, diverse foreninger, tekniske anlæg og lignende. 
Bebyggelsens omfang og udformning Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller, samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift.
Idrætshaller kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m. 
Zonenotat Landzonearealerne nord for Bisgårdsvej skal overføres til byzone ved lokalplan. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.