1 OF 1A Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. bebygget grundareal i %
33%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kontorvirksomhed samt institutioner som skole, efterskole, højskole, kursuscenter og lignende.
Der kan etableres tilhørende faciliteter som idrætsanlæg, hal, opholdsarealer m.m.
Herudover kan der opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser.
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygnignshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningernes drift.
Idrætshaller kan gives en højde på indtil 15 m over terræn.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31