Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 OF 11 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (bypark, boldbane, restauration/hotel samt andre offentlige formål, som efter byrådets skøn kan indpasses i området).

Områdets anvendelse
Der må kun opføres bebyggelse til udvidelse af den nuværende restaurationsvirksomhed.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse opføres i tilknytning til den eksisterende. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 2.000 m2.

Opholds- og friarealer
Områdets skovprægede parkkarakter må ikke ændres.

Zonenotat
Den del af området, der er beliggende i landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.