Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 F 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Golfbaner

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til golfbane med tilhørende bebyggelse.

Områdets anvendelse
Der må ikke opføres bebyggelse ud over bebyggelse, der har en naturlig tilknytning til anlægget, og bebyggelse, som er nødvendig for anlæggets drift.

Opholds- og friarealer
Golfbanen indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.