1 BL 7 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
19 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger og erhverv, som erhvervscenter, træningsfaciliteter, behandlermiljøer, café m.m.
Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers eller anlægs drift

Opholds- og friarealer
Der skal etableres fælles friarealer i form af grøn åben bypark med sammenhængende stisystem.
Det skal sikres, at parken kan anvendes til forskellige aktiviteter, arrangementer og lignende.

Notater
Odder Lille Friskole er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31