Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 BL 7 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 BL 7 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Max. bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 19 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger og erhverv, som erhvervscenter, træningsfaciliteter, behandlermiljøer, café m.m.
Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier. 
Bebyggelsens omfang og udformning Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers eller anlægs drift 
Opholds- og friarealer Der skal etableres fælles friarealer i form af grøn åben bypark med sammenhængende stisystem.
Det skal sikres, at parken kan anvendes til forskellige aktiviteter, arrangementer og lignende. 
Notater Odder Lille Friskole er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.