Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 BL 3 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 BL 3 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Max. bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. bebygget grundareal i % 60% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelsessteder, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål og boliger. 
Bebyggelsens omfang og udformning Ny bebyggelse placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse.
I området må ikke opstilles gevinstgivende spille automater.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31
Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.