1 B 39 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål samt butikker til betjening af området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Butikker til betjening af området må have et samlet areal på 1.500 m². Butiksstørrelsen for den enkelte butik må maksimalt være 1.000 m². Åben-lav bebyggelse må ikke opføres med mere en 2 etager uden udnyttelig tagetage og tæt-lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m over terræn for åben-lav bebyggelse og 10,5 m for tæt-lav bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31