1 B 21 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
Rammeområdet under ét

Max. antal etager
3 etager

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etagebebyggelse med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål, samt butikker til betjening af området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra det maksimale etageantal er bebyggelsen langs Østergade, som ikke må opføres med mere end 2 etager. Den maksimale bygningshøjde er 9 m over terræn for bygninger i 2 etager og 12 m over terræn for bygninger i 3 etager. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31