Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 B 12A Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 1 B 12A 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Odder 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdernes anvendelse fastlægges til åben- lav og tæt- lav boligbebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål, samt butikker til betjening af området. 
Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelse på stærkt skrånende grunde kan opføres med 2 etager uden udnyttelig tagetage til den lave side. 

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.