Forebyggelse af miljøkonflikter

Her finder du retningslinjerne, der skal forebygge miljøkonflikter. Dels som følge af de forventede klimaændringer, dels mellem boliger/institutioner og virksomheder.

Det vil sige bestemmelser, som skal forebygge oversvømmelser af bolig- og erhvervsbebyggelse, tekniske anlæg o. lign. De skal også minimere støj-, støv- og lugtgener fra diverse virksomheder i forhold til boligbebyggelse og lignende. Endelig fastlægger de forudsætningerne for, at der kan planlægges for anlæg, der må antages at have væsentlig virkning på Miljøet (VVM).

Til retningslinjerne er knyttet et formål og en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne for de forskellige former for miljøkonflikter skal du klikke på emnet i menuen til venstre eller gå til typen via rullegardinerne under menupunktet ”Byggeri og infrastruktur” i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.

Læs mere