Tillæg

Forslag

Vedtagne kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr, 10 for område til blandet bolig og erhverv i Saksild

Kommuneplantillæg nr. 11 for et erhvervsområde ved Hundslund 8.E.2

Kommuneplantillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark

Kommuneplantillæg nr. 7, Dagligvarebutik, Vennelundsvej

Kommuneplantillæg nr. 6 for er vindmølleområde syd for Torrild

Kommuneplantillæg nr. 5, Erhvervsområde - Hov

Kommuneplantillæg nr. 4 - Boligområde ved Parkvej/Rørthvej

Kommuneplantillæg nr. 3 - Boligområde ved Løkkegårdsvej

Kommuneplantillæg nr. 2 - Hov Havn

Kommuneplantillæg nr. 1- Klimatilpasning