Kommuneplan - hvorfor?

Hvorfor skal vi have en kommuneplan?

Det skal vi, for at vi som kommune kan styre udviklingen. Planen indeholder kort sagt Byrådets langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år.

I Odder Kommune valgte vi i 2009 at gøre kommuneplanen digital. Det har store fordele for dig som bruger. Du kan f.eks. se hvilke planlægningsmæssige forhold, der gælder for din egen matrikel og det lokalområde, som du bor i.

Planlægger du at bosætte dig i Odder Kommune, kan du orientere dig om, hvor byudviklingen kommer til at foregå, ligesom du kan se hvilke veje, der er på tegnebrættet, og hvor der kan placeres vindmøller og andre større anlæg.

Du kan også se hvilke naturtyper, vi prøver at fremme – ligesom du kan se, hvor der findes eller planlægges rekreative mål, såsom vandreruter, cykelruter og kulturmiljøer.

Odder Kommune har mange styrker:

Med kommuneplanen har vi taget det første vigtige skridt for at fastholde den gode udvikling. Den skal sikre helhed og sammenhængskraft i udviklingen – også når vi ser 20 år frem i tiden.

Kommuneplan 2013-2025 erstatter den hidtidige Kommuneplan 2009-2021.

God fornøjelse med brugen af planen.

Elvin J. Hansen
Borgmester