Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Kommuneplan - hvorfor?

Hvorfor skal vi have en kommuneplan?

Det skal vi, for at vi som kommune kan styre udviklingen. Planen indeholder kort sagt Byrådets langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år.

I Odder Kommune valgte vi i 2009 at gøre kommuneplanen digital. Det har store fordele for dig som bruger. Du kan f.eks. se hvilke planlægningsmæssige forhold, der gælder for din egen matrikel og det lokalområde, som du bor i.

Planlægger du at bosætte dig i Odder Kommune, kan du orientere dig om, hvor byudviklingen kommer til at foregå, ligesom du kan se hvilke veje, der er på tegnebrættet, og hvor der kan placeres vindmøller og andre større anlæg.

Du kan også se hvilke naturtyper, vi prøver at fremme – ligesom du kan se, hvor der findes eller planlægges rekreative mål, såsom vandreruter, cykelruter og kulturmiljøer.

Odder Kommune har mange styrker:

  • Vi har en unik beliggenhed med en fantastisk natur, som byder på både skov, strand og uspolerede landskaber.
  • Vi har et velfungerende bymønster med Odder by som en stærk handelsby.
  • Vi har et blomstrende foreningsliv takket være engagerede borgere.

Med kommuneplanen har vi taget det første vigtige skridt for at fastholde den gode udvikling. Den skal sikre helhed og sammenhængskraft i udviklingen – også når vi ser 20 år frem i tiden.

Kommuneplan 2013-2025 erstatter den hidtidige Kommuneplan 2009-2021.

God fornøjelse med brugen af planen.

Elvin J. Hansen
Borgmester

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.

Læs mere